0

انواع حماسه به لحاظ قدرت و موضوع چیست ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

انواع حماسه به لحاظ قدرت و موضوع چیست ؟

بر حسب قدمت :

  1. سنتی ( ابتدایی ، نخستینه ، شفاهی ) : ایلیادواودیسه ، مهابهاراتا ، رامایانا ، شاهنامه فردوسی ، گرشاسبنامه اسدی طوسی و … این نوع از اصیل ترین نوع حماسه است
  2. ثانوی (ادبی) : که بر مبنای حماسه های قدیمی ساخته شده اند . در این گونه ، شاعر موضوعی را ابداع می کند ، آزادانه از موضوعات قدیمی سود می جوید ؛ اما معیار های حماسه های کهن را رعایت می کند : آنهئید ویرژیل که بر مبنای ایلیادواودیسه است و بهشت گشده جان میلتون که حماسه مسیحی است.
  3. متاخر : رستم و سهراب : ماتیو آرنولد که بر مبنای رستم و سهراب شاهنامه ساخته شده است و نمایشنامه رستم و سهرابی که حسین کاظم زاده ایرانشهر بر مبنای شاهنامه نوشت.

بر حسب موضوع :

  1. اساطیری :قدیمی ترین و اصیل ترین نوع حماسه است و مربوط به دوران ما قبل تاریخ ست : گیل گمش ، بخش اول شاهنامه فردوسی ، قسمت هایی از ایلیادو اودیسه ، تورات ، مهابهاراتا و رامایانا
  2. پهلوانی : که در آن از زندگی پهلوانان سخن رفته است . حماسه پهلوانی خود به دو قسم است : قسم اساطیری که همان زندگی رستم در شاهنامه است و قسم تاریخی که ظفر نامه حمدالله مستوفی و شهنشاهنامه صبا که قهرمانان انها وجود تاریخی داشته اند.
  3. مذهبی یا دینی : که قهرمان ان یکی از رجال مذهبی است : کمدی الهی ، خاوران نامه ، ابن حسام خوسفی ، خداوند نامه ملک الشعرا صبای کاشانی . برخی محققان به حماسه های اخلاقی هم قائل شده اند مانند مهابهاراتا و رامایانا
  4. عرفانی : در اینگونه حماسه ، قهرمانان بعد از شکست دادن دیو نفس ولی سفری مخاطره آمیز در جاده طریقت ، نهایتا به پیروزی که همانا حصول جاودانگی از طریق  فنا فی الله است ، دست می یابد : حماسه حلاج در تذکره الاولیا بهگوت گیتا.
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .