بازدید: 54ایران-اسلام
0

اعتبار زدایی از بنیان های مردمی نهاد ولایت فقیه ( طرح اداعای شخصی سازی نهاد ولایت فقیه )

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

اعتبار زدایی از بنیان های مردمی نهاد ولایت فقیه ( طرح اداعای شخصی سازی نهاد ولایت فقیه )

محور مهم دیگری که برای تصویر سازی منفی از نهاد ولایت فقیه و در مسیر مشروعیت زدایی از ان قابل شناسایی است ؛ القای اعارض وجود این نهاد ، با منافع ملی و حقوق عامه مردم است . در این زمینه ، تصویر این نهاد به عنوان یک نهاد مردمی که از طریق انتخابات مجلس خبرگان رهبری انتخاب می شود ؛ بلکه به عنوان یک نهاد شخصی شده که تحت کنترل شخص ولی فقیه قرار دارد و ساختاری تمامیت خواه به خود گرفته است ؛ معرفی می شود . به بیان دیگر ، شخص ولی فقیه را ذیل چارچوب نهاد ولایت فقیه نشان نیم دهند ؛ بلکه نهاد ولایت فقیه را ذیل شخص ولی فقیه و در تعارض با مردم سالاری دینی نشان میدهند .

در این زمینه رسانه های فارسی زبان بیگنه سعی می کنند برای مخاطبان خود این ادعا را به گونه ای تبیین کنند که بر اساس ان نهاد ولایت فقیه با اصول اولیه دموکراسی و نهاد های  انتخابی بر امده از ان مخالف و در تعارض بوده و قابل نقد و نظارت نیست . برای القای هر چه بیشتر این تعارض تلاش می شود تا با ارائه تصویری منفی از این نهاد ، انگاره ای ستمگر و مستبد از ان ترسیم شود که فاقد هرگونه پشتوانه مردمی و مقبولیت عمومی است  . مصداق عینی این ادعا را می توان دراستفاده هدفمند از رویداد ها با شایعاتی نظیر مداخله رهبری در اتخابات حضور مستشاری ایران در منطقه یا روایت دو قطبی از عملکرد نهاد های مذهبی در مقابل منافع عمومی مشاهده کرد . در تمامی این مصادیق فرایند چارچوب گذاری و تحلیل این شبکه ها به نحوی است که تصمیمات و اقدامات ولی فقیه در جهت مغایرت با منافع ملی و عمومی کشور ارزیابی شده و به واسطه اولویت های متفاوت با مردم منجر به ایجاد  هزینه های غیر قابل توجیه برای کشور است  .

تعارض جایگاه ولایت فقیه با اصول دموکراسی و نهاد های انتخابی

رسانه های بیگانه در راستای تبیین خود از روایت تعارض ولایت فقیه با منافع ملی و جمهوریت ، تمرکز ویژه ای بر مسوله دموکراسی و انتخابات دارند . در واقع این رسانه ها در تلاش هستند نهاد ولایت فقیه را در برابر نهاد های انتخابی مردم قرار داده و از این طریق بر پایمال شدن حق مردم در حکومت داری از سوی ولی فقیه تا کید ورزند . رسانه های مذکور برای القای روایت خود از گزاره هایی مانند دیکتاتوری در برابر دموکراسی ، تاثیر منفی و مداخله ولایت فقیه بر سازوکار انتخابات و همچنین تعارض ولایت فقیه با جایگاه احزاب ، مجلس شورای و ریسات جمهوری استفاده می کنند .

 دیکتاتوری در برابر دموکراسی ، رای مردم در برابر رای ولی فقیه

یکی از زیر محور های اصلی برای بازنمایی تصویری از ولایت فقیهکه در تضاد با حقوق مردم است ؛ قرار دادن ولایت فقیه در برابر دموکراسی است . این رسانه ها ابتدا تعریف ویژه خود مبتنی بر ازادی بی قید و شرط افراد در فضای سیاسی کشور را به عنوان پیش فرض وجود دموکراسی معرفی کرده و سپس بر اساس ان ، مدعی می شوند که ولایت فقیه مانعی بر سر تحقق کامل دموکراسی است . رسانه های مذکور همچنین به دنبال ان هستند تا واژه هایی مانند مردم سالاری دینی که جایگاه و اهمیت مردم در نظام دینی را تبیین می کند ، مفهوم زدایی کرده و مخاطب را نسبت به ان مشکوک می کند .

در نهایت تلاش این رسانه ها برای بازنمایی چهره ای دیکتاتور و خودرای از ولایت فقیه از طریق همنشین کردن نظام ولایت فقیه با نظام های دیکتاتور در جهان مانند کمونیست ها و نظام پادشاهی اتفاق می افتد . این همنشینی معمولا به نحوی صورت می پذیرد که ذهن مخاطب پذیرش یکسان بودن ان ها ترغیب شده و در برخی موارد نیز تلاش می کنند این گونه جعل روایات کنند که جایگاه و رای مردم در نظام های سلطنتی مشروطه ، بیشتر از نظام ولایت فقیه است .

اثر منفی ولایت فقیه بر فرایند انتخابات

محور دیگری که در زمینه تصویر سازی از تعارض ولایت فقیه با حقوق مردم در رسانه های فارسی زبان بیگانه قابل مشاهده است ؛ اتهام منفی ولی فقیه بر فرایند و سازوکار انتخابات است . در واقع این رسانه ها مجبور می شوند به دلیل صورت پذیرفتن انتخابات متعدد در ایران و اعمال حق مردم در پای صندوق های رای ؛ برای حل این تضاد میان ادعاهای شان و انچچه در عمل در ایران اتفاق می افتد ؛ علاوه بر تمرکز بر ادعای تعارض ولایت فقیه با اصول بنیادین دموکراسی ، راه دیگری را نیز برای تصویر سازی از این تعارض ولایت فقیه با اصول بنیادین دموکراسی ، راه دیگری برای تصویر سازی از این تعارض استفاده کنند . تصویر سازی منفی از شورای نگهبان فرایند تایید صلاحیت نامزد های انتخاباتی یکی از اصلی ترین نقاط تمرکز در این زمینه است  که در انتخابات سال های مختلف و با هدف تمایش نقش منفی نهاد ولایت فقیه در فرایند مردم سالاری مورد استفاده قرار گرفته است .

منبع :qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .