بازدید: 62ایران-اسلام
0

اعتبار زدایی از بنیان شخصیت حقیقی نهاد ولی فقیه ( شخص حاضر در جایگاه )

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

اعتبار زدایی از بنیان شخصیت حقیقی نهاد ولی فقیه ( شخص حاضر در جایگاه )

بخش نهایی تصویر سازی منفی از نهاد ولایت فقیه به تلاش برای تخریب مستقیم حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری اختصاص دارد . اگرچه کیفیت و جزئیات این تصویر سازی منفی ، میتواند موضوع پژوهش مستقلی قرار گیرد ، اما از یک منظر کلی این رسانه ها تلاش می کنند تا ضمن واسازی انگاره های مثبت موجود از شخصیت رهبران فرزانه انقلاب اسلامی ، به برساخت و تثبیت تصویر منفی از ایشان بپردازند . به طور کلی در این بخش با توجه به حضور مقام معظم رهبری در جایگاه ولی فقیه ، حجم تصویر سازی های منفی ناظر به ایشان در رسانه های فارسی زبان بیگانه ، بیش از تخریب شخصیت امام (ره) است .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .