بازدید: 70ایران-اسلام
0

اعتبارزدایی از بنیان های دینی و فکری نهاد ولایت فقیه

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
1

اعتبارزدایی از بنیان های دینی و فکری نهاد ولایت فقیه

یکی از محور های تصویر سازی منفی از جایگاه ولایت فقیه ، ادعای تعارض ولایت فقیه با نبانی اندیشه و سنت تشیع در طول تاریخ اسلام است . این رسانه ها سعی می کنند با زیر سوال بردن پیوند میان نظریه ولایت فقیه و مبانی اندیشه شیعه ، این نظریه و نهاد مبتنی بر ان را فاقد مشروعیت دینی جلوه دهند.

لذا شبکه های ماهواره ای تلاش می کنند تا به اثبات این گزاره بپردازند که ، ولایت فقیه با عقاید بنیادین شیعه  در زمینه تشکیل حکومت در تضاد بوده و بیش تر به مدل تشکیل حکومت توسط خلفا در اندیشه اهل سنت شبیه است .

از سوی دیگر به مخاطبان این گونه القاء می شود که ولایت فقیه در میان اندیشه علمای بزرگ شیعه در گذشته و حال ، اقبالی نداشته و حتی علمای بزرگ شیعه با این نظریه و نهاد مبتنی بر ان مخالف بوده و هستند . در کنار این ادعا ، همواره تلاش میشود تا نهاد ولایت فقیه به سوء استفاده از دین برای تشکیل حکومت متهم شده و این نهاد به عنوان عامل تخریب نهاد فقاهت و اصل دین در جامعه معرفی می شود . در ادامه ، زیر محور هایی این بحث تشریح میشود .

تضاد با عقاید بنیادین شیعه در زمینه تشکیل حکومت

یکی از مباحث اصلی که در زمینه اثبات تعارض ولایت فقیه با اصول تشیع در رسانه های فارسی زبان بیگانه قابل مشاهده است ، تاکید بر مسئله تعارض نهاد ولایت فقیه با عقاید بنیادین شیعه در زمینه تشکیل حکومت است . این رسانه تلاش می کند با طرح مباحث جعلی در تاریخ ، این شبه را در ذهن مخاطبان ایجاد کنند که شیعه معتقد است در دوران غیبت امام معصوم (ع) نمی توان حکومت تشکیل داد. بر اساس این ادعا ، جمهوری اسلامی نیز به عنوان حکومتی معرفی میشود که ماهیتا با این اصل در تضاد بوده و حضرت امام خمینی (ره) نیز متهم به ایجاد بدعت در اندیشه و سنت تشیع می شود . در واقع این رسانه ها با استفاده از ادبیات برگرفته یا مشابه با دیدگاه موسوم به انجمن حجتیه ، سعی در تخریب نهاد ولایت فقیه داشته و عملا ادعاهای این فرقه را مورد تایید قرار می دهند.

تقلید ولایت از خلیفه گری اهل سنت در حکمرانی

ادعای شباهت ولایت مطلقه فقیه با خلیفه گری در اهل سنت و تقلید از ایشان در ایجاد حکومت اسلامی ، مبحث دیگری است که این رسانه ها برای اثبات تضاد این نهاد با عقاید بنیادین شیعه ، مورد استفاده قرار می دهند . در واقع ان ها سعی می کنند با گره زدن تاریخ خلافت با مسئله ولایت فقیه ، بار منفی خلافت در اذهان شیعیان را ، ولایت فقیه منتقل میکند.

بهره بردن از سنت فکری صوفیان در ایجاد نهاد ولایت فقیه

پس از ربط دادن ولایت فقیه به خلیفه گری در اهل سنت ، اتباط دادن نهاد ولایت فقیه با اهل تصوف نیز از دیگر اقداماتی است که این رسانه ها از طریق ان به تخریب نهاد ولایت فقیه نیز از دیگر اقداماتی است که در این رسانه ها از طریق ان به تخریب نهاد ولایت فقیه می پردازند ، تا جایگاه ولی و ولایت داشتن او بر پیروان را ، منتسب به مکتب فکری صوفیه کنند تا با توجه به مقام و نظرات عرفانی حضرت امام خمینی (ره) ، ایشان را تحت تاثیر تصوف و نظریه ولایت فقیه را نیز الگو گرفته از ان بدانند . در این زمینه شبکه ماهواره ای من و تو ، خصوصا در مستند ولایت مطلقه فقیه که در سال 1397 پخش شده است ؛ بدون ارائه هیچ سند و پشتیبانی صرفا با استفاده از گزاره مبهم پژوهشگرام دینی معتقدند ؛ سعی می کند تا ادعای دروغ خود مبنی بر تاثیر صوفیه در نگاه و کنش سیاسی حضرت امام (ره) را به مخاطب بقبولاند.

ابزاری برای سوء استفاده از دین در راستای کسب قدرت

از دیگر محور هایی که رسانه های فارسی زبان بیگانه در راستای تصویر سازی خود از تضاد میان ولایت فقیه و اندیشه تشیع روی ان مانور می دهند ، مسئله قدرت فقها و حکومت دارای ان ها در طول تاریخ است . تلاش ان ها در این زمینه در راستای طرح این شبهه جعلی است که در تاریخ تشیع ، هیچ گاه قدرت در دست فقها نبوده و ولایت فقیه به واسطه طمع به قدرت در معنای مذموم ان از سوی حضرت امام خمینی (ره) جعل شده است . لذا این رسانه ها بخوصوص بی بی سی فارسی ، سعی می کنند نظریه و نهاد  ولایت فقیه ر ا نه به عنوان عاملی برای اجرای احکام شریعت ، بلکه به عنوان دستاویزی برای منفعت گراییی و سوء استفاده افرادی خاص از اعتقادات دینی معرفی می کنند.

عدم حمایت علما و مراجع شیعه از نظریه ولایت فقیه

محور دیگری که برای تثبیت انگاره مذکور توسط رسانه های فارسی زبان بیگانه مورد استفاده قرارمی گیرد ؛ ادعای مخالفت اکثریت علما با نظریه ولایت فقیه است . این رسانه ها تلاش می کنند با نادیده گرفتن حمایت مراجع و علمای حوزه های علمیه از نظریه ولایت فقیه ، به مخاطبان خود این گونه القاء کنند که نظریه ولایت فقیه به جز حضرت امام خمینی (ره) به عنوان رهبر انقلاب و برخی از اطرافیان ایشان ، در میان هیچ یک از علما و  مراجع شیعه طرفدار ندارد و همین مسئله دلیلی بر عدم صحت و تضاد این نظریه با اصول شیعه است .

معرفی نهاد ولایت فقیه به عنوان عامل تخریب تخریب فقاهت

علاوه بر موارد قبلی ، رسانه های مورد بررسی ، تلاش می کنند تا از طریق قرار دادن خود در جایگاه دلسوز و خیر خواه گفتمان های دینی نهاد ولایت فقیه را به عنوان عامل تخریب فقاهت و وجهه دین و نمایندگان گفتمان دینی ، تصویر سازی و معرفی کنند . بخش تکمیلی این تصویر سازی ناظر بر تثبیت این ادعاست که بر ایند تشکیل حکومت اسلامی و برقراری نظام مبتنی بر ولایت فقیه ، مغایر با منافع گفتمان های دینی و تضعیف اعتقادات جامع است .

اعتبار زدایی از بنیان های قانونی نهاد ولایت فقیه

وجود نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی کشور و کنش های سیاسی رهبر انقلاب ، مبتنی بر اختیاراتی که قانون اساسی به ایشان داده است ، یکی از جنبه هایی است که توسط رسانه های فارسی زبان بیگانه مورد حمله قرار می گیرد . این رسانه ها سعی می کنند تصویری را بازنمایی کنند که در ان ، از یک سو وجود نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی دارای مشکلات حقوقی و منطقی است و از سوی دیگر ، ولی فقیه از همین قانون موجود نیز عدول کرده و در عمل ، به ان پایبند نیست .

مشکلات منطقی و اجرایی قانون اساسی

یکی از محور هایی که ذیل بحث تعارض و ولایت فقیه با قانون در این رسانه ها مورد پرداخت قرار می گیرد ، مسئله وجود مشکلات منطقی و اجرایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . با طرح این مسئله ، این رسانه ها تلاش می کنند تا مشروعیت قانونی قانون اساسی و متعاقبا ، نهاد ولایت فقیه ، را زیر سوال ببرند . بر همین اساس معمولا تحلیل ها به گونه ای ارائه می شود که تصویر ذهنی مخاطب از قانون اساسی مخدوش شده و شبهاتی نظیر مسئله ایجاد یک فرایند دور باطل ، در انتخاب رهبری و نبود امکان نظارت بر رهبری به عنوان یک خلا و. ایراد منطقی و اجرایی در قانون اساسی محرز شود . تلاش برای ایجاد دوقطبی های ساختگی میان وجه جمهوریت نظام و نهاد ولایت فقیه نیز از دیگر مواردی است که در جهت اثبات مشکلات منطقی و اجرایی قانون اساسی مورد بهره برداری قرار می گیرد . این امر به گونه ای است که نهایتا پشتوانه قانونی نهاد ولایت فقیه تخریب شده و لزوم تغییر ان ، به واسطه مشکلات و تناقضات قانونی ، به مخاطب القاء می شود .

عدول از قانون در اجرا

محور دیگری که این رسانه ها با تمرکز بر ان ، سعی در ایجاد تصویری ضد قانون از نهاد ولایت فقیه در اذهان مخاطبان خود دارند ، ادعای عدول ولی فقیه از قوانین کشور در حکمرانی است . در واقع این رسانه ها برای ایجاد یک تصویر ضد قانون ، عدم رعایت قوانین توسط رهبران انقلاب را نمودی از تعارض ولایت فقیه با قانون می داند . یکی از مانور های اصلی این رسانه ها مسئله حکم حکومتی است . در واقع هر چند اعمال نظر توسط رهبر انقلاب در قانون اساسی وجود دارد؛ اما این رسانه ها ، این حق را در قانون اساسی نادیده می گیردپند و اعمال نظر توسط رهبر انقلاب در برخی مسائل را خارج از چارچوب قانونی توصیف میکنند.

انتخاب غیر قانونی ولی فقیه

از دیگر محور های بحث تعارض نهاد ولایت فقیه با قانون اساسی ، ادعای انتخاب غیر قانونی ایت الله خامنه ای به عنوان جانشین امام خمینی (ره) است . در این زمینه ، خصوصوا پس از انتشار ویدیویی از جلسه مجلس خبرگان رهبری ، این رسانه ها تلاش کردند تا این انتخاب غیر قانونی و غیر موجه بازنمایی کنند و از این طریق علاوه بر تخریب وجهه رهبر انقلاب ، به عنوان فردی که در فرایندی غیر قانونی در جایگاه رهبری قرار گرفته ، به مخاطب اثبات کنند که نهاد ولایت فقیه بر اساس مصلحت های افراد حاضر در قدرت ، مدیریت می شود و نه بر اساس قانون اساسی .

منبع : qzparadise.ir

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .