0

اصول کار با دستگاه em38 را شرح دهید؟

روش اصولی کار با دستگاه em38 چگونه است

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

اصول کار با دستگاه EM38

این دستگاه دارای دو سیم پیچ (فنر) فرستنده و گیرنده امواج الکترو مغناطیس می باشد. فنر فرستنده الکترو مغناطیس در یک طرف دستگاه قرار گرفته و حلقه هایی از جریان های الکترو مغناطیس دوار را در خاک القاء میکند. اندازه هر یک از این حلقه های جریان به طور مستقیم متناسب با هدایت الکتریکی خاک اطراف ان حلقه است . هر یک از این حلقه های جریان یک میدان الکترومغناطیسی ثانویه ایجاد می نمایند که اندازه این میدان وابسته به مقدار جریانی است که در بین این حلقه ها وجود دارد. بخشی از این میدان الکترومغناطیسی ثانویه در اطراف حلقه، توسط فنر گیرنده دستگاه دریافت می گردد. تمامی سیگنال های دریافت شده پس از تقویت شدن به مقدار ولتاژ خروجی تبدیل می گردند. ولتاژ خروجی دستگاه به صورت خطی وابسته است به مقادیر هدایت الکتریکی در اعماق مختلف نیمرخ خاک بوده و اصولا گفته می شود که این مقادیر به صورت وزنی وابسته به عمق می باشند و انها را با ECنمایش می دهند.

منبع :

  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز اطلاعات و مدارک علمی
  • وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی مرکز ملی تحقیقات شوری

جهت خرید دستگاه پایش شوری خاک به کمک هدایت گر الکرومغناطیسی EM38 وارد بستر خدمات کشاورزی شوید . بستر خدمات کشاورزی 

جهت تماشای ویدئوی آموزشی رایگان وارد بستر مرکز آموزش شوید . بستر مرکز آموزش ویدئویی

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .