2

 

استفاده از کود های آلی و تاثیرات آن بر حاصلخیزی را شرح دهید ؟

استفاده از کود های آلی و تاثیرات آن بر حاصلخیزی به چه عناصری بستگی دارد 

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

استفاده از کود های آلی و تاثیرات آن بر حاصلخیزی را شرح دهید ؟

کشاورزی پایدار یک مسئله مهم جهانی است. استفاده از کودهای آلی می تواند عملکرد محصول و خواص خاک را افزایش دهد در حالی که آفات و بیماری ها را مهار می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات استفاده طولانی مدت از کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات خاک چای و ریزوسفر در باغ های چای بود. برای بررسی محتوای فلزات سنگین و ترکیب باکتری در خاک ریزوسفر از طیف سنجی جرمی پلاسما (ICP-MS) و از طریق توالی یابی با توان بالا استفاده شد. نتایج ما نشان داد که تیمار کود آلی به طور قابل توجهی باعث کاهش محتوای Cu ، Pb و Cd در نمونه خاک ریزوسفر شد. همچنین نتایج نشان داد که تیمار با کود آلی به طور معنی داری محتوای Cd ، Pb و As را در برگ چای کاهش داد. علاوه بر این، کود آلی میزان اسیدهای آمینه چای و pH خاک را به میزان قابل توجهی افزایش داد. استفاده از کود آلی به میزان قابل توجهی در فراوانی نسبی افزایش یافتBurkholderiales ، Myxococcales ، Streptomycetales ، Nitrospirales ، Ktedonobacterales ، Acidobacteriales ، Gemmatimonadales و Solibacterales و کاهش فراوانی Pseudonocardiales ، Frankiales ، Rhizobiales و Xanthomonadales . در نتیجه ، کود آلی می تواند به شکل گیری ترکیب میکروبی و جذب باکتری های مفید در ریزوسفر چای کمک کند ، که منجر به بهبود کیفیت چای و کاهش محتوای فلزات سنگین در خاک ریزوسفر و برگ چای می شود.
معرفی

Camellia sinensis که معمولاً به عنوان گیاه چای شناخته می شود ، یک محصول کوهستانی و یک محصول مهم کشاورزی برای بسیاری از کشاورزان در چین است. به دلیل غنی بودن آن در آنتی اکسیدان های مفید ، ویتامین ها و اسیدهای آمینه ، محبوبیت چای به طور مداوم در حال رشد است. و اسیدهای آمینه ، پلی فنول های چای و کافئین عناصر اصلی در تعیین طعم و کیفیت چای هستند. در سال 2016 ، چین 2.41 میلیون تن چای با ارزش پولی 170.2 میلیارد یوان تولید کرد. با این حال ، تخریب خاک و کیفیت قابل توجه و کاهش عملکرد در تک کشت طولانی مدت بوته های چای مشاهده شده است و به مشکلات اساسی در توسعه پایدار باغ های چای تبدیل شده اند  با افزایش تقاضا و محدود بودن زمین ، کشاورزان به طور فزاینده ای از کودهای ازته برای افزایش عملکرد محصول استفاده می کنند. با این حال ، کودهای ازته می توانند اثرات نامطلوبی از جمله کاهش کیفیت چای ، اسیدی شدن خاک ، آلودگی فلزات سنگین ، تراکم خاک و تغییر در میکروبیوم خاک داشته باشند . ما قبلا نشان داده شده است که در دراز مدت کشت چای با کود ازت ترکیب باکتریایی خاک تغییر و کاهش معنی دار pH خاک و فعالیت متابولیک میکروبی، و در نتیجه کاهش باکتری های مفید  بنابراین ، درک تأثیر کودهای ازته فراتر از تأثیرات آنها بر عملکرد محصول برای دستیابی به تعادل بین فواید و مضرات در شیوه های نوین کشاورزی ضروری است.

پایداری سیستم های کشاورزی یک مسئله مهم جهانی است. این امر منجر به برجسته شدن مزایای بالقوه کاربرد کودهای آلی شده است. کودهای آلی از منابع طبیعی حاصل می شوند (به عنوان مثال ، دفع دام و طیور ، بقایای گیاهی ، پسماند بیوگاز و محصولات جانبی کشاورزی) و مصرف آنها می تواند تأثیر مثبتی در آلودگی داشته باشد. مزایای بالقوه کودهای آلی در تعدادی از مطالعات که محققان افزایش فعالیتهای میکروبی خاک را مشاهده کرده اند ، مستند شده است ، که به نوبه خود رشد محصولات و آفات و بیماریهای مهار شده را بهبود می بخشد  خاک شامل تعداد زیادی از گونه های میکروبی و همچنین موجودات دیگر است که با هم یک اکوسیستم بسیار پیچیده را تشکیل می دهند. میکروارگانیسم ها برای بازیافت مواد مغذی ، رشد سالم گیاه و تجزیه مواد آلی ضروری هستند . با این حال ، شرایط محیطی و شیوه های کشت به احتمال زیاد میکروبیوم را تحت تأثیر قرار می دهد ، در نتیجه تغییراتی در مشخصات خاک یا اکوسیستم ایجاد می شود . محققان دریافته اند که چای کشت شده با کودهای بیولوژیک در مقایسه با چای تیمار شده با کودهای شیمیایی دارای رنگ و طعم برتر است  مطالعات همچنین حاکی از آن است که استفاده از کودهای آلی منجر به افزایش زیست توده گیاهچه شده و نسبت قارچ به باکتری و همچنین فعالیت آنزیم خاک را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد . علاوه بر این ، در حالی که مصرف طولانی مدت کودهای شیمیایی می تواند منجر به اسیدی شدن خاک ، عدم تعادل غذایی و بدتر شدن محیط زیست محیطی ریزوسفر شود ، فعالیت یون های فلزات سنگین را در خاک بیشتر می کند. استفاده از کود آلی می تواند اسیدی شدن خاک را کاهش دهد و در نتیجه عملکرد گیاه افزایش یابد . با این حال ، اطلاعات کمی در مورد تغییرات محتوای جامعه میکروبی و یونهای فلزات سنگین با استفاده از کودهای شیمیایی طولانی مدت و کود آلی در دسترس است.

مطالعات اخیر نگرانی هایی را در مورد تأثیرات طولانی مدت روش های کوددهی بر خصوصیات بیولوژیکی خاک ایجاد کرده است ، اما بیشتر مطالعات عمدتاً بر عملکرد گیاه چای و تغییر در عناصر غذایی خاک متمرکز بوده است  علاوه بر این ، اثرات استفاده طولانی مدت از کود آلی بر ترکیب باکتریهای ریزوسفر و فلزات سنگین در باغهای چای به دقت بررسی نشده است. در این مطالعه ، ما برای تعیین تأثیر کودهای آلی و شیمیایی بر روی گونه های باکتریایی و محتوای فلزات سنگین در ریزوسفر باغ های چای ، از فناوری ICP-MS و توان عملیاتی بالا استفاده کرده ایم. در اینجا ما مکانیسم های بالقوه استفاده از کودهای آلی را به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت چای ارزیابی کردیم. این نتایج می تواند راهنمای عملی برای طراحی بوم شناسی باغ چای پایدار باشد

تجزیه و تحلیل خصوصیات شیمیایی خاک
تجزیه و تحلیل خصوصیات شیمیایی خاک شامل pH ، نیتروژن کل (TN) ، فسفر کل (TP) ، پتاسیم کل (TK) ، نیتروژن موجود (AN) ، فسفر موجود (AP) و پتاسیم موجود (AK) بود. pH خاک با استفاده از الکترود شیشه ای pH متر (خاک 1: 2.5 خاک برای تعلیق های آب) تعیین شد. TN، TP، و با استفاده از TK کجلدال هضم، سدیم کربنات فیوژن تعیین شد، و سود ذوب روش flamer در، به ترتیب AN با استفاده از روش هیدرولیز قلیایی تعیین شد. AP با اسید کلریدریک و فلوراید آمونیوم استخراج شد و محتویات آن به روش آبی مولیبدن اندازه گیری شد. AK با استات آمونیوم استخراج شد و با استفاده از نورسنجی شعله اندازه گیری شد .
تجزیه و تحلیل فلز سنگین خاک
از سیستم هضم مایکروویو (Milestone ETHOS UP ، ایتالیا) برای استخراج فنجان (Cu) ، لوله آلو (سرب) ، کادمیوم (Cd) و آرسنیک (As) از نمونه های خاک استفاده شد. محتویات این فلزات توسط طیف سنجی جرمی پلاسما به روش القایی (ICP-MS ، PerkinElmer NexION 300X ، ایالات متحده آمریکا) با استفاده از پارامترهای ذکر شده درمیز .

منبع : www.ncbi.nlm.nih.gov

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .