0

از نظر زبان ،فکری و ادبی سبک غنایی چگونه سبکی است ؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

از نظر زبان ،فکری و ادبی سبک غنایی چگونه سبکی است ؟

الف ) زبان :

  1. موسیقی کلام دلنشین تر است.
  2. لغات نسبت به سبک خراسانی تراش خورده و نرم تر است و از لغات خشن استفاده نمی شود .
  3. درصد لغات عربی بیشتر است.

ب ) از نظر فکری :

شعر درون گرا و به اصطلاح سوبژلکتیو است.زیرا مسائل درونی مطرح می شود ، معمولا غم گرا است نه شادی گرا ، همانطور که عشق گراست نه عقل گرا .

ج ) از نظر ادبی :

بیشتر به قوالب غزل و مثنوی و رباعی است . اغراق و توصیف دارد و سرشار از صناعات بدیعی و بیانی است .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .