3

از جمله نشانه هایی که تشکیل دهنده ی الگوی اختلال قابل تشخیص میباشند را نام ببرید ؟

لطفا در خصوص سوال بنده اطلاعاتی در اختیار عموم جامعه قرار دهید تا بتوانند به صورت رایگان مطالعه نمایند و تاثیر مثبت در روند زندگی ببخشد .

زنجیره تامین بهشت بستری برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی در زمینه های علمی پژوهشی با کمک مشاوران و آگاهان در زمینه های روانشناسی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

از جمله نشانه هایی که تشکیل دهنده ی الگوی اختلال  قابل تشخیص می باشند را نام ببرید ؟

1 – فکر یا خلق پریشان و زود گذر .

2 – احساس زودگذر همراه با سردرگمی و یا حتی بی ثباتی .

3 –  رفتار گاه و بیگاه عجیب .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 2 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .