2

ارتباط به عنوان یک فرآگرد را به اختصار بیان نمایید ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

 ارتباط به عنوان یک فرآگرد را به اختصار بیان نمایید ؟

پاسخ :

1 – ارتباط به عنوان یک فرآگرد :

الف – همانطور که از نام این دیدگاه مشخص می باشد این نظریه در برگیرنده ی برخی صاحب نظران در این عرصه می باشد که تلاش نموده اند  ارتباط را به گونه ای فراگرد بنگرند .

ب – این دسته از صاحب نظران مدل های گوناگونی را برای این دیدگاه ارائه نموده اند .

پ – به عنوان نمونه از دید ارسطو در هر ارتباطی به سادگی و سهولت می توان سه جزء متمایز و مشخص را از یکدیگر تشخیص داد .

این سه جزء عبارتند از :

– گوینده

– گفتار

– مخاطب

نتیجتا مدل ارتباطی ارسطو را می توان به صورت زیر نمایش داد :

گوینده       —>               گفتار          —>            مخاطب

ت – مدل منتشر شده توسط هارولد لاسول در سال 1984 :

در مدل ابداعی ایشان علاوه بر سه عنصری که توسط ارسطو مدت ها قبل مطرح گردیده بود دو عنصر یعنی ( وسیله ) و ( تاثیر ) نیز اضافه شده است .

مدل ارتباطی لاسول در 5 عبارت کوتاه خلاصه می شود که عبارتند از :

  • چه کسی ؟
  • چه می گوید ؟
  • در چه کانالی ؟
  • به چه کسی ؟
  • با چه تاثیری ؟

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .