1

ادراک ها ، تجربه ها ، و رفتارهای ما ریشه در چه دارند ؟ و شناخت چه چیز برای مطالعه ی روانشناسی اهمیت بسزایی دارد ؟

این سوال برای پاسخهای دیگر بسته شده است .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
4

پاسخ :

عواملی همچون ادراک ها ، تجربه ها و هم چنین رفتار های ما ریشه در فعالیت های دستگاه عصبی دارند .

شناخت کارکرد های این دستگاه به منظور مطالعه ی روانشناسی دارای اهمیت فراوان و بسزایی می باشد .

پاسخ انتخاب شده به عنوان بهترین
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 3 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .