3

احساساتی نظیر اضطراب و افسردگی چه هنگام نابهنجار محسوب می شود ؟

لطفا در خصوص سوال بنده اطلاعاتی در اختیار عموم جامعه قرار دهید تا بتوانند به صورت رایگان مطالعه نمایند و تاثیر مثبت در روند زندگی ببخشد .

زنجیره تامین بهشت بستری برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی در زمینه های علمی پژوهشی با کمک مشاوران و آگاهان در زمینه های روانشناسی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

احساساتی نظیر اضطراب و افسردگی چه هنگام نابهجار محسوب می گردند ؟

پاسخ :

1 – هنگامی می توان بیماری هایی چون افسردگی و اضطراب را رفتار نابهنجار محسوب نمود که متناسب با آن شرایط نباشد .

2 – به عنوان نمونه : زمانی احساس افسردگی و یا اضطراب را می توان نابهنجار دانست که واکنش و پاسخ افراد به شرایط و رخدادهای ناخوشایند و استرس زا صورتی افراطی و شدید داشته باشد .

3 – به بیانی ساده تر این قبیل واکنش ها را می توان وقتی نابهنجار دانست که اولا بادوام تر و ثانیا شدیدتر از واکنش اکثر افراد جامعه باشد .

4 – این مجموعه رفتارهای نابهنجار قادر می باشند کارکرد های روانی ، خانوادگی و شغلی و . . . افراد مبتلا را تخریب نمایند .

به منظور تهیه و بازدید از مقالات موجود در حوزه ی روانشناسی کلیک نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .