0

اثر پایه پیوندک وسطوح کود اهن (سکوسترین) بر کلروز اهن پرتغال 

سوال ویرایش شده
گذاشتن نظر
0

اثر پایه پیوندک وسطوح کود اهن (سکوسترین) بر کلروز اهن پرتغال 

کمبود اهن که عمدتا به صورت کلوزر در برگهای جوان بروز می نماید به عنوان یکی از نارسیهای مهم تغذیه ای در درختان مرکبات ، بویژه در شرایط خاکهای اهکی مطرح شده و به شدت عملکرد و کیفیت محصول انها را تحت تاثیر قرار می دهد . گزینش پایه های مقاوم به کلوزر اهن یکی از راه های مهم برای جلوگیری از این مسئله تغذیه ای به شمار می رود . در ازمایشهای که به همین منظور در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان جهرم انجام پذیرفت . اثرات پایه های مقاوم به کلوروز اهن یعنی ماکرو فیلا . ولکامرینا و نیز اثر متقابل انها در ترکیب با ارقان پیوندی پرتقال والانسیا واشنگتن ناول پرتقال محلی جهرم و پرتقال تو سرخ مورد بررسی قرار گرفت . در این ازمایش همچنین اثر سه سطح کود سکوسترون 138 اهن شامل 0 (شاهد ) 5 و 10 گرم در هر نهابل بر روی پایه ها مطالعه شد. پایه های نارنج و ماکروفیلا دارای بیشترین تاثیر بر افزایش شاخص کلروفیل برگ ارقام پیوندی بودند .  همچنین پایه ماکروفیلا بالاترین میزان جذب اهن را نشان داد. اثر متقابل پایه نارنج و ماکروفیلا قابلیت بالایی در افزایش شاخص کلوروفیل برگ پایه ماکروفیلا اثر معنی داری نداشت .

چنانکه علی رغم بالا بودن میزان جذب اهن توسط ان در مقایسه با سایر پایه ها ، ارقام پیوندی بر روی ان دارای شاخص کلوروفیل پایینی بودند . این مورد نه تنها نشان دهنده تاثیر مشخص پایه بر کلروز اهن در برگ ارقام پیوندی بوده ، بلکه نشان داد که کارایی نوع پایه تنها به توانایی ان در جذب اهن ، روی منگنز و مس را د مقایسه با سایر پایه ها افزایش داد و بالاترین میزان جذب را فسفر و پتاسیم  و در حد مناسب ازت را بین پایه های مورد ازمایش داشت این ویژگیها پایه مذکور را از نظر مقاومت به کلروز اهن نشان داد .

کود مناسب رشد و عناصر ریز مغذی ( میکرو )
مشخصات کود های میکرو
یکی از صدها خدمات مجموعه ی بزرگ پارادایس تهیه و بسته بندی بهترین نوع کودهای میکرو می باشد ، که تهیه نمودن آن برای شما دوستان عزیز به علت سنگین بودن وزن بسته های آن (25 کیلوگرم ) هزینه بر و گاهی اوقات غیرممکن است .
میکرو المنت ها یا عناصر یا عناصر کم مصرف ( ریز مغذی ها ) مانند :
آهن ، روی ، منگنز ، مس ، بور ، مولیبدن و کلر گیاهان مختلف برحسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایشات خاک و برگ به کود های فوق نیازمند خواهند بود . ادامه مطالب کلیک کنید .
جایگاه میکروالمنت در تولیدات کشاورزی :
با وجود این که گیاهان به شکل واضحی به کود های ماکروالمنت ها نیازمندند ، اما کودهای میکروالمنت یا ریز مغذی ها علی رغم نیاز کم گیاهان جایگاه ویژه ای در تولیدات کشاورزی دارند لذا از آنها به عناصر خرد با تاثیرات مکان یاد میشود.

کود مناسب رشد و عناصر درشت مغذیماکرو)
مشخصات کود های ماکرو
در این قسمت از بانک اطلاعاتی مجموعه ی پارادایس نظر شما را به توضیحاتی هر چند مختصر توسط متخصصان این مجموعه در رشته ی کشاورزی و کود شناسی در رابطه با کود های ماکرو بستته بندی شده توسط این مجموعه جلب می نماییم .
معرفی عناصر کود ماکرو :
کودهای ماکرو موضوع بحث ما را تشکیل می دهند این کودها از مجموع سه عنصر : ازت ، فسفر و پتاسیم به نسبت های مختلف و متناسب با زمانبندی رشد و باروری گیاه تشکیل میشود .

حال برای درک هرچه بیشتر تاثیر این کودها نظر شما را به تاثیر هر یک از این عناصر به تنهایی بر روی گیاهان و درختان جلب می نماییم : جهت مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید .

کود مناسب تقویت محصول و گلدهیپتاس بالا )

تغذیه گیاهان شامل چندین مرحله می باشد، مرحله رویشی ، نمو و گلدهی، گیاهان برای رشد به ازت برای ریشه دهی و شروع سوخت و ساز و پتاسیم مسئول خیلی از وقایع فیزیولوژیک گیاه می باشد. گیاهی که وارد فاز گلدهی نمی شود، به خاطر رشد رویشی ناشی از مصرف کود ازته یا ضعف عمومی گیاه می باشد. فاز رویشی ناشی از استفاده از ازت باعث آبدار شدن بافت گیاه شده و نسبت C/N را کمتر یا به زبان ساده پوست به گوشت را بیشتر میکند، و همین عامل باعث می شود گیاه شما بزرگ و قوی شده ولی به شما گل نمی دهد ! با دادن کودهای گلدهی میزان گوشت را بیشتر کرده و از شیره گیاهی کاسته می شود. همین امر موجب افزایش گلدهی در همه گیاهان می شود. برای افزایش کیفیت گلها باید هنگام اتمام عمر گل ، غنچه های خشک شده رو از ته بچینید ، تا انرژی گل روی تولید بذر متمرکز نشود ! همینطور برای افزایش کیفیت گلدهی باید از مکمل های غذایی استفاده نمود ، از آنجایی که جذب مواد غذایی و کودهای شیمیایی تابع اسیدیته ی خاک می باشد و درصورت بالاتر رفتن اسیدیته خاک از 7 ، برخی از مواد غذایی قابلیت جذب خود را از دست می دهند  جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال کلیک کنید .

جهت خرید انواع محصولات کشاورزی اعم از کود ، سم و اقلام کلیک کنید .

جهت بازدید از ویدئو های آموزش کشاورزی رایگان کلیک کنید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
پاسخ خود را بنویسید .