0

ابیات قصیده معمولا چند بیت است؟

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

ابیات قصیده معمولا چند بیت است؟

از حدود 15 تا 50 – 60 بیت ، بیت اول آن مصرع است و مصراع های زوج یا سمت چپ یک قافیه دو ردیف دارند :

الف / الف

ب / الف

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .