0

شرح آیا تمامی لک های روی صورت را میتوان درمان کرد

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

تمامی لک های پوستی قابل درمان هستند اما باید مراقبت بعدش صورت بگیرد و مشکلات درونی را رفع کرد

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .