3

آمار های صورت گرفته در رابطه دسترسی نوجوانان و جوانان کشور ما ایران در سال 1377 به چه صورت بوده است ؟

آسیب های اجتماعی بوجود آمده درجامعه روز به روز و ساعت به ساعت حالت فزونی به خود می گیرد .

در سال های اخیرآسیب های اجتماعی در قالب مسایلی چون :

مشکلات اجتماعی ، نابهنجاری های اجتماعی ونیز مفاسد اجتماعی

از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .

پاسخ به سوالات ما را در راهبرد های تخصصی در زمینه بستن دست استکبار کمک خواهد کرد .

میکوشیم تا بتوانیم میهنمان را از دست آسیب های خارجی به دور نگه داریم .

آگاهی بهترین حالت آموزش میباشد .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
0

آمار های صورت گرفته در رابطه دسترسی نوجوانان و جوانان کشور ما ایران در سال 1377 به چه صورت بوده است ؟

پاسخ :

طبق آمار صورت گرفته در سال 1377 از جمعیت 67 میلیون نفری کشور ما ایران :

  • حدودا 35 درصد نوجوانان و جوانان به تلویزیون ماهواره ای دسترسی داشته اند .
  • این نوجوانان و جوانان روزانه بین 2 الی 3 ساعت از وقت ارزشمند خود را صرف تماشا نمودن برنامه های پخش شده توسط شبکه های ماهواره ای نموده اند .
  • بالاترین میزان بهره مندی روزانه 5 ساعت و 40 دقیقه و پایین ترین میزان بهره مندی روزانه یک ساعت برآورد گردیده است .
  • بر طبق آمارهایی که در روزنامه ها و همچنین مجلات کشور مندرج شده است حدودا 73 درصد از جوانان مراکز استان ها به راحتی به ماهواره دسترسی دارند .
سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .