2

آسیب شناسی روانی به طور کلی در چه رابطه با مباحث روانشناسی مطالعات خود را به انجام می رساند ؟

لطفا در خصوص سوال بنده اطلاعاتی در اختیار عموم جامعه قرار دهید تا بتوانند به صورت رایگان مطالعه نمایند و تاثیر مثبت در روند زندگی ببخشد .

زنجیره تامین بهشت بستری برای پاسخ دهی به سوالات تخصصی در زمینه های علمی پژوهشی با کمک مشاوران و آگاهان در زمینه های روانشناسی .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
2

سوال 1 : آسیب شناسی روانی به طور کلی در چه رابطه با مباحث روانشناسی مطالعات خود را به انجام می رساند ؟

پاسخ :

آسیب شناسی روانی به طور کلی علم مطالعه نمودن :

ناهنجاری ها

واختلالات روانی

می باشد .

به منظور ورود به قسمت تهیه مقالات کلید نمایید .

سوال پاسخ داده شده
گذاشتن نظر
شما در حال مشاهده 1 از 1 پاسخ هستید ، برای دیدن همه پاسخها اینجا را کلیک کنید .
پاسخ خود را بنویسید .